Subsidiemogelijkheden

Lees hier welke subsidiemogelijkheden er nog meer zijn!

STAP-budget

STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie en is in het leven geroepen als vervanging voor de fiscale aftrek van scholingskosten. STAP is een overheidsregeling waarbij werkenden en werkzoekenden een budget van maximaal € 1.000,- per jaar kunnen aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Via dit budget kunnen meer dan 10.000 verschillende opleidingen worden gevolgd. In de toekomst wordt het ook mogelijk om via het STAP budget gratis ontwikkeladvies te volgen waarmee je inzicht krijgt in jouw talenten en kansen op de arbeidsmarkt. 

Aan de STAP regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden, die voorwaarden vind je op de website van de Rijksoverheid.

Wat kun je doen met STAP

Subsidie op opleidingen: 
De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid op de arbeidsmarkt en kan als gevolg hebben dat je jezelf op een andere functie of andere sector moet gaan oriënteren. Misschien is er zelfs ontwikkeling nodig om je huidige baan te behouden. Daarvoor kan scholing noodzakelijk zijn. Om je daarbij te ondersteunen stelt de overheid subsidie beschikbaar die jij kunt gebruiken voor scholing. 

Voor wie?
Iedereen die in verband staat met de Nederlandse arbeidsmarkt, 18 jaar of ouder is en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet bereikt heeft, komt in aanmerking voor deze subsidieregeling. 

Hoe verloopt de aanvraag?
Een belangrijke voorwaarde is dat de opleiding is opgenomen in het STAP-scholingsregister. Als je een opleiding hebt gekozen moet het STAP-budget worden aangevraagd. Deze aanvraag loopt via het UWV. Als de aanvraag is goedgekeurd wordt het bedrag betaald aan de opleider. Je hoeft het geld dus niet over te maken aan de opleider.

LET OP: het STAP-budget is maximaal € 1.000,- per persoon per jaar. Als een opleiding duurder is dan deze € 1.000,- dan wordt het overige bedrag door de opleider in rekening gebracht.  

 

Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap

Voor de scholingstrajecten in de techniek, bouw & infra sectoren kun je als werkende of werkzoekende uit Groningen, Friesland of Drenthe een aanvraag doen voor een subsidie van maximaal € 1.000,-. Meer informatie over de regeling Kansen Verzilveren voor Technisch Vakmanschap en hoe je hem aanvraagt vind je op hun website.